Nepatvirtinti rašto darbai

Įmonių statistikos konspektas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS Pratarmė 3 1. Įmonių statistikos teoriniai pagrindai ir metodiniai principai 4 1.1 Mikroekonominė ir įmonių statistika 4 1.2 Įmonių statistikos metodai 4 1.3 Įmonė ir statistiniai skaičiavimai 5 2. Įmonių statistikos...
Aprašymas


TURINYS
Pratarmė 3
1. Įmonių statistikos teoriniai pagrindai ir metodiniai principai 4
1.1 Mikroekonominė ir įmonių statistika 4
1.2 Įmonių statistikos metodai 4
1.3 Įmonė ir statistiniai skaičiavimai 5
2. Įmonių statistikos organizavimas 8
2.1 Įmonių atskaitomybės klasifikavimas. Įmonių statistinės ataskaitos 8
2.2 Įmonių registras 10
2.3 Įmonių skirstymas 10
2.4 Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) 12
3. Įmonių išteklių valdymo statistika 14
3.1 Ilgalaikis turtas, jo sudėties ir techninės būklės statistika 15
3.2 Ilgalaikio materialaus turto naudojimo statistika 15
3.3 Gamybinių įrengimų statistika 16
3.4 Atsargų statistika 18
3.5 Darbuotojų skaičiaus ir kaitos statistika 19
3.6 Darbo laiko naudojimo statistika 22
3.7 Darbo apmokėjimo statistika 22
3.8 Darbo produktyvumo statistika 24
4. Įmonių pramoninės veiklos statistika 28
4.1 Pramonės produkcijos sąvoka 29
4.2 Parduota produkcija (Pardavimai ir paslaugos) 29
4.3 Bendroji produkcija (Gamybos mastas) 30
4.4 Pramonės produkcijos indeksai 31
5. Pagrindinių finansinių rodiklių statistika 32
5.1 Gamybos išlaidos. Išlaidų vienam pardavimų litui apskaičiavimas 32
5.2 Veiklos sąnaudos. Sąnaudos vienam pajamų litui 35
5.3 Savikainos indeksai 35
5.4 Įmonės pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita F -01 36
5.5 Pelnas įmonės veiklos rezultatas 37
5.6 Pelno apskaičiavimas 38
5.7 Pelningumo rodikliai ir jų apskaičiavimas 38
6. Įmonių veiklos efektyvumas 39
LITERATŪRA 41

Pratarmė

Įmonėse nebuvo, o ir nėra specialios statistinės tarnybos, kuri kauptų statistines žinias, vykdytų statistinius tyrimus, rūpintųsi išorine atsakomybe ir daugeliu kitų dalykų, sudarančių statistinių skaičiavimų įmonėse turinį, talkinančių įmonės verslui, ekonomikai ir valdymui.
Įmonėse statistines ir finansines ataskaitas sudaro finansininkas (buhalteris). Todėl buhalterinės apskaitos specialistai turi išmanyti statistinių tyrimų metodus, mikroekonominius rodiklius ir jų skaičiavimo principus, priežastinių ryšių ir dinamikos modeliavimo metodikos turinį, indeksinių skaičiavimų ir jų algoritmų pobūdį bei efektyvumą tiriant įmonės verslo ir ekonomikos ypatumus.
Ši mokomoji knyga parengta pagal Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos studijų programos Įmonių statistikos kurso programą, tačiau ja galės naudotis ir kitų specialybių studentai, besimokantys ūkio statistikos.
Čia pateiktos visos šio kurso temos, stengtasi susieti jas su praktine įmonių veikla. Medžiaga dėstoma glaustai, naudojant statistines atskaitas ir kitą norminę medžiagą.
Praktinis pateiktos medžiagos taikymas paliekamas praktikumams.
Rinkos ekonomikos sąlygomis ūkio ekonominė ir finansinė veikla nuolat keičiasi, todėl studentams privalu patiems sekti ekonominę ir statistinę
Kiti darbai