Nepatvirtinti rašto darbai

Mikroekonomikos testas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Ribotumas ir pasirinkimas.Pagrindinė ekonomikos problema 1.Kuris iš išteklių mažiausiai ribotas? b)oras 2.Mikroekonomika nagrinėja: c)profesinių sąjungų įtaką darbuotojų atlyginimams 3.Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami...
Aprašymas


Ribotumas ir pasirinkimas.Pagrindinė ekonomikos problema
1.Kuris iš išteklių mažiausiai ribotas?
b)oras
2.Mikroekonomika nagrinėja:
c)profesinių sąjungų įtaką darbuotojų atlyginimams
3.Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai:
b)ekonomikos sistema privalo turėti išteklių paskirstymo būdą
4.Automobilių gaimtojai gamina mašinas tol, kol:
a)papildoma nauda, gauta pardavus mašinas, viršija papildomus mašinos gamybos kaštus
5.Studentas, mąstydamas apie dvi papildomas mokymosi valandas:
b)įvertina papildomus mokymosi kaštus ir palygina juos su papildoma mokymosi nauda
6.Alternatyvieji naujo Universiteto stadiono statybos kaštai:
b)yra labiausiai vertinamos prekės ir paslaugos, kurias buvo galima pagaminti panaudojus išteklius,skirtus stadiono statybai
7.Daygumą kainų:
d)lemia rinkos sąlygos
8.Ekonomikos modelis:
d)yra visa,kas paminėta
9.Kuris iš šių teiginių yra teisingas ribinės analizės pavyzdys?
d)firma stato naują įmonę, jei iš jos gauta papildoma nauda viršys papildomus kaštus
10.Laisvoji gėrybė yra ta:
c)kurios alternatyvieji kaštai lygūs nuliui
11.Investicijas į žmogiškąjį(intelektinį)kapitalą sudaro visi išvardyti elementai,išskyrus:
b)kompiuterio įsigijimą, kad būtų galima našiau dirbti
12.Neefektyvią gamybą rodo taškas:
a)a
13.Grafikas rodo, kad ekonomika negali funkcionuoti taške:
c)c
14.Rinkai išdėstant išteklius, prekės ir paslaugos paskirstomos atsižvelgiant į tai:
b)kam priklauso ištekliai
15.Ekonomikoje investicijos reiškia,kad:
b)didinamas pagrindinis kapitalas
16.Pagrindinė prekių ir paslaugų ribotumo priežastis yra:
a)išteklių ribotumas
17.Kapitalą,kaip gamybos veiksnį, sudaro visi elementai išskyrus:
c)pinigus
18.Rinka paskirsto išteklius,kei:
e)riboti ištekliai yra parduodami tiems,kas už juos moka brangiausiai
19.Alternatyvieji mokymosi kaštai apima visa, išskyrus:
b)išlaidas maistui
20.Gamybos galimybių kreivė leidžiasi žemyn,nes:
b)negalima pagaminti vienų prekių daugiau nesumažinant kitų gamybos, jei ekonomika yra efektyvi
21.Visi paminėti veiksniai lemia ekonomikos augimą,išskyrus:
e)vartojimo reikmenų gamybos didinimas
22.Kas atsitinka,kai veikia mažėjančio rezultatyvumo dėsnis ir kai pastoviai didinamos vieno veiksnio sąnaudos, kitų veiksnių sąnaudoms nekintant?
b)mažėja gamybos apimties prieaugis
23.Ekonomistai apibūdina alternatyviuosius kaštus kaip:
a)geriausią alternatyvą, kurios netenkame arba aukojame
24.Kas neperkelia gamybos galimybių kreivės?
b)pinigų pasiūlos padvigubinimas
25.Gamybos galimybių kreivės išgaubtumas teikia informaciją apie:
a)alternatyviuosius kaštus ekonomikoje
26.Ekonominio efektyvumo sąvoka pirmiausia susijusi su:
b)maksimalios gamybos apimties, turint ribotus
Kiti darbai