Nepatvirtinti rašto darbai

Strateginio marketingo samprata, marketingo strategijos formavimo procesai

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas Marketingo katedra STRATEGINIO MARKETINGO SAMPRATA. MARKETINGO STRATEGIJOS FORMAVIMO PROCESAI Referatas DT 3 gr. ...
Aprašymas


KTU

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Marketingo katedra

STRATEGINIO MARKETINGO SAMPRATA. MARKETINGO STRATEGIJOS FORMAVIMO PROCESAI


Referatas


DT 3 gr. stud. A.CYBOVSKIJ


Dėstytoja S.ALIJOŠIENĖ


Kaunas 2004 m

TURINYS

Turinys 2
Santrauka 3
MARKETINGO STRATEGIJA 4
Tikslinės rinkos pasirinkimas 4
Pozicionavimo rinkos pasirinkimas 6
Atskirų marketingo komplekso elementų funkcinių strategijų pasirinkimas 7
MARKETINGO STRATEGINIS PLANAVIMAS 7
Marketingo planavimo svarba 7
Strateginis planavimas 8
Įmonės tikslai 9
Perspektyvų tyrimas 9
Ekonominė aplinka 10
Socialinė – kultūrinė aplinka 11
Politinė – teisinė aplinka 11
Ekologinė aplinka 11
Technologinė aplinka 11
SPACE analizė 12
PIMS analizė 13
Prekės gyvavimo ciklo koncepcija 21
IŠVADOS 24
LITERATŪRA 25

SANTRAUKA


Šiame darbe aptariami marketingo strategiją liečiantys klausimai. Pateikiamas marketingo strategijos kaip sąvokos apibrėžimas ir nagrinėjami veiksmai reikalingi jo formavimo procesui.
Pirmoje darbo dalyje aptariami marketingo strategija, kur bandoma atsakyti i konkrečius klausimus, kurie nukreipią ir suformuoja pačius tikslus.
Pateikiami trys aspektai, kurie padeda laikytis marketingo plačiai pripažįstamos gana griežtos struktūros. T.y.
1. Tikslinės rinkos pasirinkimas
2. Pozicionavimo būdo pasirinkimas
3. Atskirų marketingo komplekso elementų funkcinių strategijų pasirinkimas
Darbe pateikiami apibrėžimai ir pakankamai tikslus ir smulkus paaiškinimai šių aspektų.

Toliau aptariamas pats marketingo strateginio planavimo procesas:
Visu pirma aptariamas klausimas: Kodėl toks svarbus marketingo planavimas. Pateikiamas marketingo planavimo nuoseklumas, aptariama sąvoka įmonės “misija”.
Skyriuje Strateginis planavimas plačiai aptariami tokie klausimai:
Kokie gi yra įmonės tikslai, pateikiami du bruožai, kuom įmonės misija skiriasi nuo įmonės tikslu.
Perspektyvų tyrimas, taikomas prieš pradedant bet kokius planavimo veiksmus ir nuo jo rezultatu priklauso įmones ateitis ir pasirinkimai.
Makroaplinka ir jos analize. Aptariamos šios sąvokos visos penkios sudedamos dalys:
ekonominė,
socialinė - kultūrinė,
politinė - teisinė,
technologinė
ekologinė aplinkos.
Makroaplinkos tyrimui skirti ir tokie tyrimo metodai kaip SPACE ir PIMS analizes. Pateikiami šių analizių paaiškinimai ir veiksmai, kurie paaiškina šiuos metodus.
Darbo pabaigoje aptariamas klausimas apie prekės gyvavimo ciklo koncepcija, pateikiami trys tyrimo metodai.
Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir naudojamos literatūros sąrašas.
Kiti darbai