Nepatvirtinti rašto darbai

Transporto ekonomikos konspektas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TRANSPORTO EKONOMIKOS EGZAMINŲ KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 1. Lietuvos makroekonominės plėtros tendencijos. 2 2. Lietuvos ūkio plėtros strategija Bendrajame programavimo dokumente, struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvos transporto sektoriuje...
Aprašymas


TRANSPORTO EKONOMIKOS
EGZAMINŲ KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

1. Lietuvos makroekonominės plėtros tendencijos. 2
2. Lietuvos ūkio plėtros strategija Bendrajame programavimo dokumente, struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvos transporto sektoriuje strategija. 3
3. Bendroji Lietuvos transporto sistemos charakteristika, krovinių ir keleivių vežimo tendencijos. 5
4. Geležinkelių transporto veiklos charakteristika. 6
5. Automobilių kelių infrastruktūra, vežimų paslaugos kelių transporte, eismo saugos problemos. 7
6. Lietuvos geležinkelių infrastruktūra ir jos modernizavimo programinės nuostatos. 9
7. Jūrų ir vidaus vandenų transporto veikla. 10
8. Civilinės aviacijos infrastruktūros objektų ir aviakompanijų veikla. 12
9. Transporto sektoriaus SSGG analizė. 13
10. Svarbiausios nacionalinės transporto politikos nuostatos. 15
11. Automobilių kelių tinklo plėtojimo strategija. 16
12. Vandens transporto plėtra. 17
13. 13. Civilinės aviacijos plėtros prioritetai. 18
14. Infrastruktūros apibrėžimas. Transporto infrastruktūros esmė. 19
15. Investicijų į infrastruktūrą ekonominis ir finansinis rentabilumas, jo nustatymo problemos. Valstybės investicijų politika. 20
16. Valstybinio transporto veiklos reguliavimo esmė. Valstybės vaidmuo įtakojant konkurenciją. 22
17. Transporto įmonės turto esmė, jo klasifikavimas. 23
18. Vežimų savikaina, sąnaudų struktūra kelių transporte. Pajamos ir pelnas. 32
19. Finansinė atskaitomybė, finansinių rodiklių grupavimas. 34
20. Vežimų paslaugų ir riedmenų darbo planavimas geležinkelių transporte. 36
21. Lokomotyvų, krovininių ir keleivinių riedmenų panaudojimo rodikliai. 38
22. Geležinkelių turto (infrastruktūros ir riedmenų) struktūra, plėtojimo efektyvumo kryptys. 41
23. Išlaidos geležinkelių transporte, savikainos nustatymas. 43
24. Išlaidos ir savikaina jūrų transporte, frachto samprata. 44
25. Jūrų transporto veiklos organizavimas. Multimodalinio transporto esmė. 46
Multimodalinis transportavimas 46
26. Bendrųjų jūrų transporto išlaidų grupavimas. 47
27. Mokesčių už naudojimąsi jūrų uostais struktūra. 48
28. Civilinės aviacijos bruožai, aviakompanijų ir oro uostų pajamų – išlaidų šaltiniai. 49
Oro transporto išlaidos ir pajamos 49
29. Rinkliavų struktūra civilinėje aviacijoje, papildomos (neaviacinės) veiklos ypatumai oro uostuose. 51
30. Pagrindiniai kainodaros transporto sektoriuje bruožai, transporto tarifų nustatymo metodai. 53
31. Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir principai. 55
32. Bendrovės (AB ir UAB) esmė, pagrindiniai bruožai. 56
33. Bendrovių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo ypatybės. 57
34. Įstatymiškai reglamentuojamos svarbiausios bendrovės teisės, akcininkų turtinės ir neturtinės teisės. 59
35. Bendrovės valdymo principai. Bendrovės valdybos veikla. 61
36. Įstatinio
Kiti darbai