Nepatvirtinti rašto darbai

Viešbučio veiklos detalus aprašymas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS Įžanga 3 Pagrindinės sąvokos 5 1. Registracijos skyriaus veikla 7 1.1. Svečių registravimas ir registracijos skyriaus ataskaitos 9 1.2. Apskaita registracijos skyriuje 12 1.3. Svečio sąskaitos formavimas 13 1.4. Svečių...
Aprašymas


TURINYS

Įžanga 3
Pagrindinės sąvokos 5
1. Registracijos skyriaus veikla 7
1.1. Svečių registravimas ir registracijos skyriaus ataskaitos 9
1.2. Apskaita registracijos skyriuje 12
1.3. Svečio sąskaitos formavimas 13
1.4. Svečių išsiregistravimas ir atsiskaitymas su jais 18
2. Kreditų kontrolė 25
3. Viešbučių teikiamos paslaugos svečiams 31
4. Pardavimų ir marketingo (rinkodaros) skyriaus veikla 37
5. Namų ūkio skyriaus veikla 41
5.1. Namų ūkio skyriaus struktūra ir pareigos 41
5.2. Kambarinės darbo funkcijos 43
5.2.1. Patalpų valymas. Pagrindinės kambarių tvarkymo taisyklės 44
6. Maisto ir gėrimų bei techninio – inžinerinio skyrių veikla 46
6.1. Maisto ir gėrimų skyriaus veikla 46
6.2. Techninio – inžinerinio skyriaus veikla 48
7. Suvažiavimų ir konferencijų organizavimas viešbučiuose 50
7.1. Dalykinio turizmo rinkos apžvalga 50
7.1.1.dalykinio turizmo rinkos apžvalga pasaulyje 50
7.1.2.dalykinio turizmo rinkos apžvalga Lietuvoje 54
7.2. Konferencijų patalpos ir įranga. Reikalavimai konferencijų organizatoriams 56
8. Personalo higiena 59
9. Profesinė etika ir etiketas 60
10. Darbo ir priešgaisrinė sauga 64
10.1. Viešbučio darbų sauga 64
10.2. Personalo darbų sauga 68
10.3. Priešgaisrinė sauga 69
Naudoti ir cituoti informacijos šaltiniai 71


ĮŽANGA

Viešbučių ūkio modulio pagrindinis tikslas – išaiškinti svetingumo pramonės prasmę, bei padėti įgyti reikalingų žinių ir įgūdžių, kuriuos galima pritaikyti viešbučių darbe.

Išstudijavę viešbučių ūkio modulį jūs turėsite:

 Suprasti viešbučių ir kelionių agentūrų santykių veiklos nuostatus;
 Vertinti turistų apgyvendinimo bazę, transporto sistemas, maitinimo ir kitas paslaugas;
 Apibrėžti specialaus apgyvendinimo paslaugas; žinoti minimalius reikalavimus;
 Apibrėžti viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas; žinoti minimalius reikalavimus;
 Įvertinti viešbučių klasifikavimo svarbą; žinoti vietinių ir tarptautinių viešbučių tinklą;
 Žinoti svetingumo ir tarptautinių turizmo organizacijų (IATO, Europos Komisijos) nustatytus kokybės standartus;
 Skirti mažo ir didelio viešbučių struktūrines schemas, žinoti svarbiausius skyrius ir jų atliekamas funkcijas;
 Žinoti priėmimo skyriaus darbuotojų pareigas ir funkcijas, šio skyriaus atliekamus darbus;
 Įvertinti viešbučio pajamų ir išlaidų centrus;
 Žinoti kambarių viešbutyje klasifikavimą, įvertinti faktorius, turinčius įtakos kambario kainoms;
 Žinoti viešbučio svečių tipus, svečių poreikius;
 Įvertinti informacijos platinimo priemonių įvairovę; įvertinti viešbučio kompiuterizavimo svarbą;
 Žinoti pagrindines priėmimo skyriaus funkcijas, įrašų tipus svečių sąskaitoje, kreditų kontrolės priežastis;
 Žinoti materialių ir energetinių išteklių
Kiti darbai