Referatai, kursiniai, diplominiai
2. LITERATŪRA 15. Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę“. Šiandien tą patį sakome apie Maironį. Kodėl? Pailiustruokite savo svarstymą konkrečiais pavyzdžiais.
Antanas Škėma “Balta Drobulė”(13-os dalies analizė)
Lietuvių kalba  Analizės   (2 psl., 4,93 kB)
11kl. pranešimas apie Simoną Stanevičių. Gyvenimas ir asmenybė.
Lietuvių kalba  Pristatymas   (7 psl., 12,1 kB)
..Kiekvienas šalies pilietis privalo turėti pavardę
Lietuvių kalba  Kalbėjimo temos   (2 psl., 6,5 kB)
Egziuperi gyvenimo faktai susiję su kūriniu, pavadinimo aiškinimas, citatos iš kūrinio, trumpas siužetas ir t.t. Darbas įvertintas 10
Lietuvių kalba  Pateiktys   (14 psl., 278,38 kB)
Ką universiteto idėja reiškė anksčiau ir ką ji reiškia šiandien? Kaip universiteto samprata lemia kultūrą, kultūringumą? Šiandien kalbėsiu apie apie tai, ką universiteto idėja reiškė anksčiau ir ką ji reiškia šiandien? Taip pat, kaip universiteto samprata lemia kultūrą, kultūringumą?
2. Literatūra 10. Viename pokalbyje Ričardas Gavelis sako: „Turėjau drąsos ir nelaimės parodyti žmonėms jų gyvenimą tokį, koks jis iš tiesų buvo. Drastiškai išsityčiojau iš lietuviško neveiklumo, bejėgiškumo ir provincialios didybės manijos“. Ką jūs manote apie tikrovės ir jos vaizdavimo literatūroje santykį? Ar visada kūrėjas turėtų būti kritiškas? Savo mintis argumentuokite remdamiesi šiuolaikinės lietuvių literatūros pavyzdžiais.
2. LITERATŪRA. 14. Apie Lietuvos partizanų karą ir jų tragišką likimą sukurta nemažai liaudies dainų. Kodėl? Kokios jos? Iliustruokite savo aiškinimą konkrečiais pavyzdžiais.
1. KALBA 2. Pristatykite knygą apie XX–XXI a. lietuvių kalbininką. Jeigu tektų ją reklamuoti, ką išskirtumėte?
1. KALBA 6. Pasirinkite, jūsų nuomone, įtaigiausių kalbų fragmentų. Paanalizuokite, kaip jose argumentuojama. Analizę iliustruokite konkrečiais pavyzdžiais.
1. KALBA 9. Lietuvių kalba kaip valstybinė įtvirtinta Konstitucijoje. Ar iš tiesų kalbą reikia įtvirtinti ir ginti įstatymu? Argumentuokite savo poziciją remdamiesi kasdienės kalbos vartojimo faktais.
1. KALBA 13. Dažnai lietuvių kalbos politika kritikuojama dėl to, kad neskubama įsileisti svetimžodžių. Ar jūs esate kada nors „pristigę“ žodžių? Ką manote apie gimtosios kalbos galimybes apimti visą žmogiškąją realybę, reikšti abstrakčias idėjas, jausmus?
Literatūra 1.Sudarykite knygų paaugliams penketuką ir pagrįskite savo pasirinkimą PUPP 2011m.
Laida „Jeigu“: apie vyrus, moteris ir jaunystės kultą.
Absoliuti laisvė“ – tai asmens galimybė savo nuožiūra, nevaržomai elgtis, gyventi bei save realizuoti įvairiausiose srityse. Dažniausiai žmonės save išreiškia kurdami dainas, muziką, rašydami knygas ar tiesiog siekdami savo tikslo... Absoliučios laisvės siekia ir tie asmenys, kurių įsitikinimus varžo įvairios, nepagrįstos nuostatos, įstatymai ar dogmos. Vienintelė galimybė tokiems asmenims įrodyti savo teisybę yra pasipriešinti vyraujantiems įstatymams. Vienas iš daugelio, nepabijojusių reikšti savo pažiūras, nors jos ir prieštaravo to meto visuomenės įsitikinimams buvo
Lietuvių kalba  Kalbėjimo temos   (2 psl., 8,21 kB)
Kazys Bradūnas
2012-03-31
Apie Kazį Bradūną
Lietuvių kalba  Pristatymas   (16 psl., 1,91 MB)
1. KALBA 1. „Drastiškai ir įžūliai klausiu: gal jau atėjo metas minėti kalbos praradimo dieną, jos įžengimą į Didįjį žodyną, užleidžiant vietą svetimai kalbai. Atrodo, tarytum vyksta kažkoks puolimas prieš visa tai, ką vadiname lietuviškumu“ (Justinas Marcinkevičius, „Dienoraščiai ir datos“. Vilnius, 2011). Ką apie tai manote? Argumentuokite savo požiūrį.
Literatūra 3 potemė 12 klasei. 2011-ieji buvo paskelbti Česlovo Milošo metais. Kuo šis rašytojas yra artimas Lietuvai? Kaip buvo įprasmintas jo atminimas?
Knyga ir mes
2012-04-01
Kalbėjimas, tinka įvairioms klasėms, nes dažnai ši tema būna dešimtoj, devintoj klasėj.
Lietuvių kalba  Kalbėjimo temos   (1 psl., 1,55 kB)
„Kompiuterio išradimas – tai technologinis proveržis, jaukiantis ne tik buitį, bet ir protus. Jis diktuoja savas kalbos taisykles“, – teigia kalbininkas Antanas Smetona. Kaip lietuvių kalba reaguoja į šį technologinį proveržį? E. Arntas yra pasakęs, kad „nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi. Tad jei tauta nenori prarasti to, per ką egzistuoja, turi nieko kito taip nežiūrėti kaip kad nebūtų darkoma jos kalba.“ Taigi galima pasakyti, kad kalba – tai didžiulė dovana žmogui, suteikianti galimybę perduoti išmintį, išsaugoti savo tautos unikalumą, dalintis išgyvenimais, patirtimi. Be savo gimtos kalbos, be joje slypinčios energijos žmogus netektų dalies savęs, netektų to, kas leidžia jam išlaikyti itin stiprų ryšį su artimais žmonėmis ir aplinka. Tačiau mus supanti aplinka nuolat keičiasi, tobulėja. Tuo pačiu keičiasi ir mūsų kalba.
Kalbėjimas
2012-04-01
"2011-ieji buvo paskelbti Česlovo Milošo metais. Kuo šis rašytojas yra artimas Lietuvai?"
uNESCO
2012-04-01
uNESCO, kalbėjimo tema
Svajone ir realybe
2012-04-01
Remiamasi Biliūno kūriniais
Lietuvių kalba  Interpretacijos   (1 psl., 10,16 kB)
Kristijono Donelaičio "Metų" ištraukos interpretacija.
Lietuvių kalba  Interpretacijos   (2 psl., 104,04 kB)
Lietuviu kalbos poteme nr.14 Šiandien vis dažniau prabylama apie skaitmeninę knygą vietoj įprastos. Ką jūs manote apie knygą Skaityklėje skaitymo kultūros požiūriu? Kokių permainų žmogui gali atnešti tokie pokyčiai.
Knygos Kultura
2012-04-01
Taigi, šiame darbe panagrinėsime, kokią vietą dabartinėje visuomenėje užima knygos kultūra. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ
Lietuvių kalba  Analizės   (8 psl., 44,85 kB)
Romualdas Granauskas – Xxa. Prozininkas,dramaturgas ir eseistas,priklausantis tai pačiai prozininkų kartai kaip B.Radzevičius, J.Aputis, B.Vilimaitė. Tai panašaus amžiaus,panašios literatūrinės patirities rašytojai,kurie atsinešė iš kaimo skaudžius pokario vaikystės,griaunamo tėvų gyvenimo prisiminimus. Pats svarbiausias ir įdomiausias R.Granausko kūrinys - ,,Gyvenimas po klevu“, kuriame rašytojas atskleidžia Lietuvos kaimo istoriją,kaimo,kuriame liko viena gyventoja – senoji Kairienė.
Lietuvių kalba  Analizės   (1 psl., 11,65 kB)
Šiandien kalbama apie jaunystės kultą - visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi. Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę, neigiančią senatvę?