Referatai, kursiniai, diplominiai

   Rasti 95 rezultatai

Dažnai girdime žmonės kalbant apie įvairiais gyvenimo vertybės. Žinoma, kad tai yra labai svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo dalelė. Tačiau juk kiekvienas individas yra skirtingas, tad natūralu, kad tuo pačiu skiriasi ir tai ką mes vertiname ir gerbiame. Vertybės yra apibrėžiamos kaip mus supančios aplinkos objektai ir reikšmės, kuriančios pozityvią naudą visuomenei arba tam tikrai jos daliai. Kiekvienas žmogus begyvendamas stengiasi suprasti ir surasti tai, kas jam yra svarbu.
Valstybės ir tautos bendrauja ir bendradarbiauja, todėl globalizacijos sąlygomis visos kalbos patiria stiprų kitų kalbų poveikį. Elgiamasi nevienodai: vieni jo bijo ir stengiasi kratytis, kiti, pavyzdžiui, kaimynai lenkai, nebijo svetimų žodžių invazijos. Lietuvai būdingas nuo XX a. pradžios įsigalėjęs purizmo principas: jeigu turi savą, to, kas svetima, nevartok. Bendrinė kalba yra tautos viešojo gyvenimo (rašto, mokyklos, literatūros) kalba. Jau žinome bendrinę literatūros kalbą, tobulą grožinį stilių, kuriam tvirtus pamatus padėjo K. Donelaitis
Lietuvių kalba  Kalbėjimo temos   (1 psl., 13,93 kB)
Donelaičio “Metai” – nepaprastas ir įvairiai reikšmingas lietuvių literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys mūsų literatūros istorijoje, savitas ir įdomus reiškinys Europos kultūriniame kontekste. Pradėjus skaityti “Metus”, pirmiausia į akis krinta tikroviškas gamtos ir tiesiogiai su ja susijusios žmogaus buities traktavimas. Vaizduodamas būrų gyvenimą per vienerius metus, K. Donelaitis sukuria kiekvienam metų laikui būdingą, konkretų ir tikslų gamtinį foną. Antai “Pavasario linksmybės” prasideda ryškiu, plastišku gamtos atbudimo paveikslu: Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės
Lietuvių kalba  Rašiniai   (1 psl., 9,89 kB)
Kristijono Donelaičio "Metų" ištraukos interpretacija.
Lietuvių kalba  Interpretacijos   (2 psl., 104,04 kB)
K. Donelaitis (1714-1780) I. Įvadas 1 II. K. Donelaičio biografija 2 III. Kūryba 2 2. Poemos tematika 3 3. Gamta. 3 4. Būrų ir ponų santykiai 3 5. Pasakojimo būdas 3 IV. Veikėjai 4 2. Pričkus. 4 3. Krizas 5 4. Lauras 5 6.Enskys 6 7.Slunkius ir Pelėda 6 8.Plaučiūnas 7 9.Dočio charakteristika 7 V. Svarbiausios būrų charakterio savybės ( santrauka) 9 VI. Svarbiausios būrų savybės ( pagal Jovaišą) 9 VII. Būrų gyvenimo vaizdavimas 9 VIII. Būro gyvenimo kelias nuo nerūpestingos vaikystės iki apgailėtinos senatvės 10 IX. Poemos stilius 11 X. Literatūros epochų atgarsiai poemoje 11 XI. Kuo “Metai” buvo originalūs? 12 XII. Nacionalinė ir tarptautinė poemos reikšmė 12
Lietuvių kalba  Referatai   (12 psl., 25,48 kB)