error code: 1001
Mokymo programos
Ekologija
Valstybinis kodas: 62103B105
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos ekologijos specialistus, gebančius savarankiškai analizuoti, apibendrinti įvairias ekologijos problemas, daryti atitinkamas išvadas, parengti įvairaus lygio ekologinių ir aplinkosauginių problemų sprendimus, vykdyti mokslinius tyrimus ir analizuoti jų rezultatus, naudotis elektroninėmis informacijos paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis, žinančius naujausius ekologijos ir aplinkosaugos pasiekimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros (ekologijos) magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: aplinkotvarka, cheminę ekologiją, adaptacijos teoriją, hidrosistemų ekologiją, ekosistemų evoliuciją ir kt.
Vykdoma profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Ekologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip biomedicinos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti ekologijos ir aplinkotyros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti ekologo ir aplinkosaugininko darbą.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti parinkti ir taikyti bendruosius ir specialiuosius mokslinių tyrimų metodus, panaudoti matematinės statistikos ir modeliavimo metodus moksliniuose tyrimuose, nustatyti aplinkosaugines priemones, jų poveikį aplinkai ir visuomenei, planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, analizuoti mokslinių tyrimų rezultatus, juos išdėstyti moksliniame darbe ;
- žinoti mokslinių aplinkos tyrimų metodologiją ir metodų sistemą bei organizavimą, informacijos rengimo, apibendrinimo ir pateikimo metodus, matematinės statistikos ir modeliavimo metodus, kompiuterines aplinkosaugos informacijos apdorojimo programas, taikomų aplinkosaugos priemonių sistemą ir analizę, miško, agro ekosistemų rūšinę sudėtį, struktūrą, funkcionavimą, kaitą, biologinės įvairovės apsaugą ir tvarkymą, antropogeninį poveikį ekosistemų funkcionavimui, aplinkos kokybės reguliavimą bei atliekų tvarkymą;
mokėti dirbti su informacinėmis ir aplinkosaugos tyrimų technologijomis, organizuoti tyrimus, organizuoti savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos ir aplinkotyros krypties programas.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti ekologais ir aplinkosaugininkais valstybinėse ir savivaldybių aplinkos apsaugos įstaigose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, įmonių aplinkos apsaugos skyriuose, mokslo ir mokymo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju