Testas - IT testas, paruoštas pagal 2009 metų dvyliktokų kompiuterinio raštingumo įskaitų užduotis

Klausimai:


1.  Kuri iš pateiktų piktogramų paprastai yra interneto naršyklės (Internet Explorer) šaukinys (angl. shorcut)?

2.  Pagrindinė kompiuterio procesoriaus paskirtis yra:

3.  Lietuvos higienos norma „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ nurodo, kad atstumas nuo operatoriaus akių iki vaizduoklio (monitoriaus) turi būti ne mažesnis kaip:

4.  Siekiant neprarasti informacijos, įrašytos diskelyje (angl. floppy disk), diskelį reikia saugoti nuo:

5.  Mokyklos kompiuteryje ant darbalaukio Birutė rado failą sveikinu.jpg. Remdamiesi failo prievardžiu (plėtiniu) nustatykite, kokio pobūdžio informacija labiausiai tikėtina šiame faile?

Baigti testą  Pradėti iš naujo