Šaltanosė

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 60
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 98
  • Matematika VBE 70
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 95

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų