PKfyz

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Biologija MBE 8
  • Geografija MBE 9
  • Istorija VBE 83
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 11
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 20

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų