dot

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 93
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 86
  • Matematika VBE 29
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 75

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų