glycerine

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 96
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 100
  • Matematika VBE 97
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 91

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų