Karalaitė

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 83
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 89
  • Matematika MBE 10
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 71

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų