Roberta Aurėja

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Geografija MBE 10
  • Istorija VBE 72
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 78
  • Matematika VBE 24

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų