Katriu

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 94
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 94
  • Matematika VBE 76
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 58

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų