ramsyte

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 86
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 77
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 81

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų