saras*

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Geografija MBE 9
  • Istorija VBE 99
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 98
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 55

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų