dainius....

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Fizika VBE 40
  • Istorija VBE 72
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 24
  • Matematika VBE 17
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 30

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų