ramiai!

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 78
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 74
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 93

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų