bright_night

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Biologija VBE 86
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 99
  • Matematika VBE 84
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 97

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų