Kaeras

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Informacinės technologijos VBE 61
  • Istorija VBE 69
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 83
  • Matematika VBE 71
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 79

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų