liniuszka

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 71
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 95
  • Matematika MBE 10
  • Užsienio kalba (anglų) MBE 6

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų