Kengura

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Fizika VBE 98
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 96
  • Matematika VBE 100
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 93

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų