atvirkštukė

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 100
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 98
  • Matematika VBE 37
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 93

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų