anders

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Fizika VBE 31
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 78
  • Matematika VBE 92
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 21

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų