drakas

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Fizika VBE 64
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 67
  • Matematika VBE 40
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 32

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų