Lyra*

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 67
  • Matematika VBE 45
  • Užsienio kalba (anglų) MBE 10

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų