audrius2

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Informacinės technologijos VBE 42
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 51
  • Matematika VBE 52
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 45

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų