Ingridėlis

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Biologija VBE 86
  • Chemija VBE 36
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 54
  • Matematika VBE 62
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 69

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų