jammer

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Dailė MBE 9
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 72
  • Matematika VBE 1
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 82

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų