Voverike

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Fizika VBE 9
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 86
  • Matematika VBE 25
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 47

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų