Sandra1

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 44
  • Matematika VBE 98
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 65

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų