Masha07

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Fizika VBE 56
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 87
  • Matematika VBE 70
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 60

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų