vitae

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 99
  • Matematika VBE 49
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 93

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų