HappyWyy

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Biologija VBE 91
  • Chemija VBE 78
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 70
  • Matematika VBE 82

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų