Jelefant

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Informacinės technologijos VBE 80
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 74
  • Matematika VBE 82
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 100

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų