Dayzas

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Geografija MBE 10
  • Istorija VBE 100
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 72
  • Užsienio kalba (anglų) VBE -

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų