void

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Informacinės technologijos VBE 60
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 50
  • Matematika VBE 95
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 70

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų