vikutee

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Geografija MBE 8
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 86
  • Matematika VBE 31
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 42

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų