Miegalė

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 76
  • Lietuvių kalba (valstybinė) VBE 89
  • Matematika VBE 8
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 86

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų