oniponi

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 100
  • Matematika VBE 60
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 100

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų