Veronikusia

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 70
  • Matematika VBE 97
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 72

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų