Di-mma

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Geografija MBE 9
  • Istorija VBE 87
  • Lenkų kalba (gimtoji) MBE 9
  • Matematika VBE 28
  • Užsienio kalba (rusų) VBE 72

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų