Johnny B

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Fizika VBE 91
  • Istorija VBE 95
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 94
  • Matematika VBE 98
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 94

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų