Zhigulis

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 87
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 76
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 60

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų