Karo|is

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Fizika VBE 86
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 93
  • Matematika VBE 88
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 91

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų