JoLitėLė:)**~~

Brandos egzaminų pažymiai (2011)
  • Biologija VBE 92
  • Chemija VBE 73
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 97
  • Matematika VBE 52

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų