JustinasK

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 85
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 97
  • Matematika VBE 84
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 89

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų