LadyShadow

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 91
  • Matematika VBE 44
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 86

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų